Privatumo politika

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Ši Privatumo politika skirta apibrėžti tam tikrus elektroninėje parduotuvėje www.kartusubuge.lt (toliau - Parduotuvė) renkamus asmens duomenis bei jų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką. Ši Privatumo politika galioja tik šios Parduotuvės ribose.
  1.2. Lankydamiesi Parduotuvėje, naudodamiesi ja arba prisijungdami prie jos, patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjas laikomas susipažinęs su Privatumo politika, kai registruodamasis Parduotuvėje pažymi "varnelę", jog sutinka su Parduotuvės Privatumo politika. Su Privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Parduotuvėje paspaudus atitinkamą nuorodą.

  2. Naudojamos sąvokos

  2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių: vardą ir pavardę, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Parduotuvės lankytojas, kurio asmens duomenys yra renkami.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų valdytojas - fizinis asmuo, kuriam priklauso Parduotuvė: Rūta Bugenė, individualios veiklos pažymos Nr. 879409
  2.6. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta el. paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.

  3. Kokius slapukus ir kaip naudojame

  3.1. Slapukas (angl. cookie) - mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.
  3.2. Šie slapukai naudojami Parduotuvėje, siekiant tinkamai ir kokybiškai Jus aptarnauti.
  3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Parduotuvėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), "CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
  3.4. Jūs turite teisę atsisakyti slapukų - juos ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdami savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios Parduotuvės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.
  3.5. Parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kuriose taip pat naudojami slapukai jų tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad Parduotuvės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklalapių taikomą Privatumo politiką, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

  4. Kokius asmeninius duomenis renkame?

  4.1. Mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi Parduotuve ir joje užsakydami prekes, ir kurie yra būtini įvykdyti užsakymą: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, bei kiti duomenys, susiję su prekių užsakymo specifika. Taip pat bet kokia kita informacija, kurią Jūs patys savo pasirinkimu siunčiate mums arba kurią Jūsų sutikimu talpiname svetainėje. Teikdami asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.
  4.2. Parduotuvė taip pat gali rinkti informaciją apie Jūsų naršymo duomenis, kuriuos siunčia Jūsų kompiuterio ar mobiliojo įrenginio naršyklė. Šie duomenys apima tokius dalykus kaip IP adresas, naršyklės tipas, versija, nuorodos ir puslapiai kuriuos Jūs aplankote Parduotuvėje, Jūsų mobiliojo įrenginio tipas bei naršyklės tipas bei kita informacija, reikalinga analizuojant Jūsų apsilankymą Parduotuvėje.
  4.3. Jūsų asmens duomenys yra saugomi užsakymo vykdymo metu ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.
  4.4. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktus savo asmeninius duomenis. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui parduodant Jums prekes, jas pristatant ar pan.) mums būtina turėti tikslią ir naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą tinkamam užsakymo įvykdymui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

  5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?

  5.1. Parduotuvėje pateiktus Jūsų asmens duomenis naudojame Jūsų užsakymo apdorojimui ir administravimui, su prekių užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl užsakymo vykdymo, pirkimų ir naudojimosi Parduotuve analizės vartotojų patirties ir tinklalapio tobulinimo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).
  5.2. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

  6. Politikos pakeitimai

  6.1. Mes galime atnaujinti šią Privatumo politiką pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą. Visi pakeitimai laikomi įsigaliojusiais, kai yra paskelbiami atitinkamame Parduotuvės puslapyje.
  6.2. Jūs turite teisę peržiūrėti Privatumo politiką bet kuriuo metu ir įsitikinti, kad sutinkate su Parduotuvės Privatumo politikos nuostatomis.